خودتان باشید (جلد دوم – PDF)

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

۳۹,۰۰۰ تومان

خودتان باشید (جلد اول – PDF)

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

۳۹,۰۰۰ تومان

مهارت‌های کلامی در مصاحبه شغلی (PDF)

فقط 60 ثانیه زمان دارید تا در یک مصاحبه قبول یا رد شوید! 

۳۹,۰۰۰ تومان

مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه (PDF)

دوست دارید خمیر بازی دیگران باشید؟

۳۹,۰۰۰ تومان

مهارت‌های کلامی در حل تعارض (PDF)

مهارتی فوق ضروری که انگار نه انگار باید برای «زندگی درست» آن را یاد بگیریم!

۳۹,۰۰۰ تومان

اعتمادبه‌نفس در سخنرانی (PDF)

ترس و اضطرابتان را شکست دهید تا بتوانید مانند ’’حرفه‌ای‌ها‘‘ سخنرانی کنید!

۳۹,۰۰۰ تومان

آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی (PDF)

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

۳۹,۰۰۰ تومان

علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز (PDF)

بیش از 30 نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

۳۹,۰۰۰ تومان