خودتان باشید (جلد دوم – PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

39,000 تومان

خودتان باشید (جلد اول – PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

39,000 تومان

مهارت‌های کلامی در مصاحبه شغلی (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

فقط ۶۰ ثانیه زمان دارید تا در یک مصاحبه قبول یا رد شوید! 

39,000 تومان

مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

دوست دارید خمیر بازی دیگران باشید؟

39,000 تومان

مهارت‌های کلامی در حل تعارض (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

مهارتی فوق ضروری که انگار نه انگار باید برای «زندگی درست» آن را یاد بگیریم!

39,000 تومان

اعتمادبه‌نفس در سخنرانی (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

ترس و اضطرابتان را شکست دهید تا بتوانید مانند ’’حرفه‌ای‌ها‘‘ سخنرانی کنید!

40,000 تومان

آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

40,000 تومان

علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

40,000 تومان