برگزاری سمینار در شهرستان‌ها به عهده برگزار کننده آن شهر است و در صورت دعوت از آقای احسان خاکی‌‌نهاد انجام می‌پذیرد. لذا اطلاع‌رسانی سمینارهایی که به صورت خصوصی برای مدیران، پرسنل، دانشجویان و غیره برگزار می‌شود، به عهدۀ برگزار کننده محترم خواهد بود. سمینارهایی که به صورت عمومی برگزار شود، در اینستاگرام و کانال تلگرام اطلاع‌رسانی خواهد شد.

روال برگزاری دوره آموزشی یا دعوت به سخنرانی به این صورت است:

۱. تماس با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۷۸۴۵ داخلی ۵ و انجام هماهنگی اولیه

۲. ارسال شرایط همکاری و سوابق کاری به ایمیل site [at] ehsankhakinahad.com