کتاب علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

40,000 تومان

کتاب شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان

شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
26,000 تومان

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

26,000 تومان

دوره جامع صداسازی حرفه‌ای

4.79 14 رای
1,000,000 تومان

روش سریع و تضمین شدۀ صداسازی حرفه‌ای!

1,000,000 تومان