آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی (PDF)

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

39,000 تومان

علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز (PDF)

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

39,000 تومان

ارتباطات حرفه‌ای (PDF)

افزایش ۱۰۰ درصدی مهارت برقراری ارتباط با دیگران!

39,000 تومان

کتاب آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

40,000 تومان

کتاب علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

40,000 تومان

کتاب شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان

شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران (PDF)

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان

دوره جامع فن بیان و صداسازی حرفه‌ای

روش سریع و تضمین شدۀ صداسازی حرفه‌ای!

1,990,000 تومان