مهارت‌های کلامی در مصاحبه شغلی (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

فقط ۶۰ ثانیه زمان دارید تا در یک مصاحبه قبول یا رد شوید! 

39,000 تومان

مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

دوست دارید خمیر بازی دیگران باشید؟

39,000 تومان

مهارت‌های کلامی در حل تعارض (PDF)

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

مهارتی فوق ضروری که انگار نه انگار باید برای «زندگی درست» آن را یاد بگیریم!

39,000 تومان

کتاب اعتمادبه‌نفس در سخنرانی

ترس و اضطرابتان را شکست دهید تا بتوانید مانند ’’حرفه‌ای‌ها‘‘ سخنرانی کنید!

39,000 تومان

کتاب ارتباطات حرفه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

افزایش ۱۰۰ درصدی مهارت برقراری ارتباط با دیگران!

39,000 تومان

کتاب خودتان باشید (جلد دوم)

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

39,000 تومان

کتاب مهارت‌های کلامی در مصاحبه شغلی

فقط ۶۰ ثانیه زمان دارید تا در یک مصاحبه قبول یا رد شوید! 

39,000 تومان

کتاب مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه

دوست دارید خمیر بازی دیگران باشید؟

39,000 تومان