دوره جامع فن بیان ۱۳

سیزدهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

1,000,000 تومان

دوره جامع فن بیان ۱۲

دوازدهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

1,000,000 تومان

دوره جامع فن بیان پیشرفته ۱۱

جامع‌ترین دوره فن بیان در کشور!

3,300,000 تومان

دوره جامع فن بیان ۱۰

دهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

1,000,000 تومان

دوره جامع فن بیان ۹

نهمین دوره جامع فن بیان و صداسازی

1,000,000 تومان

حفاظت شده: دوره جامع هوش کلامی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

2,900,000 تومان

حفاظت شده: دوره جامع سخنرانی سیاسی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

10,900,000 تومان

مینی دوره صداسازی و فن بیان

مینی دوره صداسازی و فن بیان

49,000 تومان