90%
تخفیف

دوره آموزش رهایی از کمرویی

کمرویی و کم‌حرفی را کنار بگذارید!

199,000 تومان 19,000 تومان

آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی (PDF)

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

39,000 تومان

علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز (PDF)

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

39,000 تومان

ارتباطات حرفه‌ای (PDF)

افزایش ۱۰۰ درصدی مهارت برقراری ارتباط با دیگران!

39,000 تومان

کتاب آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

40,000 تومان

کتاب علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

40,000 تومان

کتاب شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان
90%
تخفیف

شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران (PDF)

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان 2,500 تومان