دوره جامع فن بیان پلاس

صفر تا صد فن بیان آموزش را ببینید

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره بلندمدت لیدرشیپ سخنرانی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع فن بیان طلایی

مسیر یادگیری فن بیان از اینجا شروع می‌شود

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع صداسازی حرفه‌ای

روش سریع و تضمین شدۀ صداسازی حرفه‌ای!

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع هوش کلامی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان