مینی دوره صداسازی و فن بیان

مینی دوره صداسازی و فن بیان

49,000 تومان
100%
تخفیف

شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران (PDF)

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25000 – رایگان!