دوره‌های حضوری در این قسمت معرفی می‌گردد.

دوره حضوری فن بیان مدیران

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

8,900,000 تومان

کارگاه تخصصی سلاطین متقاعدسازی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

3,900,000 تومان

دوره بلندمدت لیدرشیپ سخنرانی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

29,900,000 تومان

کارگاه تخصصی اقتدار

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

2,500,000 تومان

دوره حضوری سخنرانی و فن بیان

هنر سخنوری خود را متحول کنید!   خلاصه اطلاعات دوره جامع سخنرانی و فن بیان زمان: یکشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی…

4,900,000 تومان

کارگاه رایگان رفتار قاطعانه و شهامت

«این کارگاه معارفه دوره جامع اقتدار است» زندگی هر فرد دو قسمت دارد: قبل از آموختن مهارت رفتار قاطعانه و…

رایگان!