کتاب اعتمادبه‌نفس در سخنرانی

ترس و اضطرابتان را شکست دهید تا بتوانید مانند ’’حرفه‌ای‌ها‘‘ سخنرانی کنید!

39,000 تومان

کتاب ارتباطات حرفه‌ای

افزایش ۱۰۰ درصدی مهارت برقراری ارتباط با دیگران!

39,000 تومان

کتاب خودتان باشید (جلد دوم)

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

39,000 تومان

کتاب مهارت‌های کلامی در مصاحبه شغلی

فقط 60 ثانیه زمان دارید تا در یک مصاحبه قبول یا رد شوید! 

39,000 تومان

کتاب مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه

دوست دارید خمیر بازی دیگران باشید؟

39,000 تومان

کتاب مهارت‌های کلامی در حل تعارض

مهارتی فوق ضروری که انگار نه انگار باید برای «زندگی درست» آن را یاد بگیریم!

39,000 تومان

کتاب خودتان باشید (جلد اول)

با احساس ترس و اضطراب در گفت‌وگو با دیگران خداحافظی کنید!

39,000 تومان

کتاب آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی

داستان‌هایی تعریف کنید که همه میخکوب شوند!

40,000 تومان