سخنران و مدرس دوره‌های آموزش مهارت‌های کلامی در ارتباطات و سخنرانی

نویسندۀ 10 عنوان کتاب پُرفروش:

  1. شخصیت‌شناسی از دیدگاه یک سخنران
  2. علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز
  3. آموزش مهارت داستان‌گویی در سخنرانی
  4. مهارت‌های کلامی در حل تعارض
  5. مهارت‌های کلامی در مصاحبۀ شغلی
  6. مهارت‌های کلامی در رفتار قاطعانه
  7. ارتباطات حرفه‌ای: شبکه‌سازی برای افراد درونگرا
  8. اعتمادبه‌نفس در سخنرانی (جلد اول)
  9. خودتان باشید (جلد اول)
  10. خودتان باشید (جلد دوم)

مدیر وب‌سایت آموزش مهارت‌های کلامی و سخنرانی به زبان فارسی

مطالعه و تحقیق در بیش از ۱۰۰ کتاب برتر در زمینه روانشناسی، سخنرانی و ارتباطات

محقق در زمینه روانشناسی، سخنرانی و ارتباطات، تئوری عملکردهای شناختی یونگ، شخصیت شناسی MBTI، ترس و اضطراب سخنرانی

 ارائه بیش از ۱۰ مقاله آموزشی در حوزه سخنرانی و مهارتهای کلامی در ارتباطات

آموزش غیر حضوری فن بیان و سخنرانی به بیش از 15000 نفر

تولید بیش از 200 ویدئو آموزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

مدرس باسابقۀ زبان انگلیسی در دوره های آموزشی عمومی و تجاری

 مسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسه

 ارائه سمینارهای آموزشی متعدد