دوره جامع صداسازی حرفه‌ای

روش سریع و تضمین شدۀ صداسازی حرفه‌ای!

1,900,000 تومان

حفاظت شده: دوره جامع هوش کلامی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

2,900,000 تومان

حفاظت شده: دوره جامع سخنرانی سیاسی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌ این یک نوشته حفاظت شده است.

10,900,000 تومان

دوره ویدئویی رفع لرزش صدا

لرزش صدا را برای همیشه کنار بگذارید!

210,000 تومان
90%
تخفیف

دوره آموزش رهایی از کمرویی

کمرویی و کم‌حرفی را کنار بگذارید!

199,000 تومان 19,000 تومان