علم متقاعدسازی با شناخت ساختار مغز (PDF)

بیش از ۳۰ نکتۀ جادویی متقاعدسازی تا از همه پاسخ مثبت بگیرید!

39,000 تومان

ارتباطات حرفه‌ای (PDF)

افزایش ۱۰۰ درصدی مهارت برقراری ارتباط با دیگران!

39,000 تومان

شخصیت شناسی از دیدگاه یک سخنران (PDF)

خودت را بشناس تا از درد و رنج‌هایت رها شوی!

25,000 تومان